Agnieszka Urbańczyk

doktorantka dra hab. Andrzeja Zawadzkiego, absolwentka polonistyki antropologiczno-kulturowej w ramach MISH UJ, członek redakcji Magazynu Antropologiczno-Społeczno-Kulturowego "Maska". Rozprawę doktorską przygotowuje w ramach projektu "Polityczność science fiction w recepcji fanowskiej", na który otrzymała Diamentowy Grant. Jej zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojętą politycznością kultury popularnej (w szczególności SF), jej recepcją, kulturą fanowską i jej dyskursami, teorią krytyczną, biopolityką, teologią polityczną a także rewolucją francuską i twórczością Brunona Jasieńskiego. 

Wybrane publikacje:

Teraźniejszość jako barbaricum. Strategia wyobcowania poznawczego i rola czasu historycznego w Star Treku w: Ksenologie, red. K. Olkusz, K. M. Maj, Kraków 2018.

"Wzniecimy wielką zarazę idei". Fantazmat rozszerzania się rewolucji francuskiej na przykładzie twórczości Brunona Jasieńskiego w: Dyskursy imperiów, red. M. Nawrocki, Kraków 2018.

 Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości. Wielojęzyczność Brunona Jasieńskiego, „Maska” 2018, nr 38.

Retoryka uproszczeń. Polityczne interpretacje Gwiezdnych Wojen na przykładzie Grzegorza Brauna i Sama Krissa w: A. Czarnecka et al. (red.), Doktryny polityczne w popkulturze, Kraków 2017.Dzień gniewu. Wielka Rewolucja Francuska jako projekt eschatologiczny w: „Maska” 2017, nr 35.

Adamowie jutra. Teologiczna wizja nowoczesności i zniesienie różnicy esencjalnej w R.U.R. Karela Čapka  w: „Maska” 2017, nr 34.

Pojęcie kanonu i problem prawdy w fandomach historycznych na przykładzie fanek rewolucji francuskiej w: „Kultura i Historia” 2017 nr 1 (31).Demoniczność logiki. Kosmos jako przedmiot biopolityki w Star Treku; w: „Maska” 2016, nr 29.

W druku:

Fan labor jako praca. Ekonomia fandomu w dobie Internetu, „Teksty Drugie” 2018, nr 5.

 Subwersja, nie sztuka. Korzenie, założenia i problemy fan studies „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29.

Bezimienność i izolacja. Anonimowość fanek – od fanzinów do nowych mediów, „Maska” 2018, nr 39.