Aldona Kopkiewicz

Pisze doktorat zatytułowany „Wywoływanie ciała. Zmysły i afekty wobec dyskursów filozoficznych i literackich XX wieku", którego promotorką jest prof. Anna Łebkowska. Publikuje artykuły naukowe i krytycznoliterackie na temat poezji nowoczesnej („Ruch Literacki", „Przestrzenie Teorii", ale także „Dwutygodnik" i inne). Laureatka grantu Narodowego Centrum Nauki.