Aleksandra Naróg

doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą interpretacji prozy Wiolda Gombrowicza w perspektywie afektywnej. Uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych prozie Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza. Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi ćwiczenia z Antropologii nowoczesności. 

 

Wybrane publikacje:
- Wegetatywne i telluryczne ingrediencje. Obraz wstrętu w opowiadaniach "Sierpień" i "Pan Brunona Schulza, "Wielogłos" 3/2016.

- Sensualność, cielesność i doswiadczenie wstrętu w "Przygodach" Witolda Gombowicza, Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej "Gombrowicz z przodu i z tyłu", Radom 2016.

- Fotografia jako figura pamięci w prozie Wiesława Myśliwskiego, "Migotania" 4/2016.

- Ktoś odwrócony na zawsze plecami. "Pan Karol" Brunona Schulza, w: Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne, Toruń 2017.

- Ze wszystkich znajomych twarzy najmniej pamiętam własną. Obrazy podmiotowości w "Autoportretach" i "Chamowie" Mirona Białoszewskego, Twarz - maska - wizerunek, Kraków 2001.