Anna Maciuk

literaturoznawczyni, tłumaczka, kuratorka. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą związkom obrazu i tekstu w narracjach autofikcyjnych. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się analiza pogranicza kodów wizualnego i tekstualnego, a także problematyka autorstwa / podmiotowości twórczej (w tym: zagadnienia związane z realizowaniem niekonwencjonalnych strategii autobiograficznych).

Redaktorka i tłumaczka książek: art booka  Xanadu (2010) oraz publikacji Rękawiczki Jeffa Koonsa (2012; wydawnictwo poświęcone problematyce własności intelektualnej / praw autorskich w odniesieniu do praktyk artystycznych i kuratorskich podejmowanych współcześnie na gruncie sztuk audiowizualnych). Na potrzeby monografii zbiorowej Ernst Jünger. Bojownik, robotnik, anarcha przygotowała rozdział poświęcony Jüngerowskim Promieniowaniom. Uczestniczka i współorganizatorka licznych konferencji naukowych, m.in. Autobiografia (UJ, 2012) oraz Wielojęzyczność (UJ, 2013). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012) – jako członkini kierowanego przez prof. Eugenię Prokop-Janiec zespołu badawczego (projekt subsydiowany w ramach programu MISTRZ). Na potrzeby dwóch publikacji podsumowujących w/w przedsięwzięcie przygotowała teksty: Niepokój świętego Sebastiana. O trzech rysunkach Ryszarda Aptego oraz przekład pracy Chone Shmeruka Reakcje na antysemityzm w Polsce lat 1912-1936. Na przykładzie powieści Michała Bursztyna. Założycielka (wraz z Agnieszką Kilian) fundacji kurz – organizacji, której działania związane są z popularyzowaniem postaw współuczestnictwa w życiu kulturalnym/publicznym oraz promocją interesujących zjawisk występujących na gruncie polskich sztuk wizualnych. Obecnie przygotowuje we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego interdyscyplinarny projekt naukowo-artystyczny Ręka i oko. Transwizje Alfreda Russela Wallace'a