Arkadiusz Półtorak

kulturoznawca, kurator i krytyk sztuki; absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowych studiów kuratorskich w Instytucie Sztuki De Appel w Amsterdamie. Interesuje się sztukami wizualnymi (w szczególności zaś rewizjami konstruktywizmu, politykami pamięci i wykorzystaniem mediów technicznych w sztuce współczesnej), historią kuratorstwa, teorią instytucji oraz współczesną filozofią. Od roku 2015 realizuje projekt grantowy Ku nowej estetyce relacyjnej. Sztuka wobec organizacji stosunków społecznych w dobie kapitalizmu informacyjnego („Diamentowy Grant”); w ramach tego projektu przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką prof. Ryszarda Nycza. Od roku 2016 współprowadzi w Krakowie galerię i klub „Elementarz dla mieszkańców miast” (wraz z Leoną Jacewską oraz Martyną Nowicką). Regularnie publikuje teksty o sztuce współczesnej i mediach na łamach „Magazynu Szum” i „Dwutygodnika”, publikował też w „Fa-arcie” czy „MOCAK Forum”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015/16).

 

Wybrane publikacje naukowe:

Dissimilation. Overdetermination of Postcolonial Memory in Rabih Mroué’s Oeuvre, [w:]Art History and Criticism / Meno istorija ir kritika” (w przygotowaniu).

­- Jak pocałować niebo. Program estetyczny György’ego Kepesa w kontekście powojennego kryzysu zaufania do instytucji naukowych, [w:] „Przegląd kulturoznawczy”.
(w przygotowaniu).

- Rozpodobnienie. Naddeterminacja postkolonialnej pamięci w twórczości Rabihego Mroué, [w:] “Didaskalia” nr 2/2018 (144).

 

Wybrane publikacje branżowe (katalogi wystaw, opracowania twórczości etc.):

- Sztuka i sztuki. Wokół Eventu Drugiej Grupy, [w:] To co mieliśmy zrobić, tośmy zrobili, red. Anna Batko, Aleksander Włodyka, Cricoteka, Kraków 2017.

- Hands-On Utopias and Rampant Complexity: Relational Aesthetics, Solidarity and Organized Art Worlds (z Paulem Buckermannem), [w:] Kinship in Solitude, red. Anna Jehle, Paul Buckermann, adocs, Hamburg 2017.

-  opracowanie twórczości malarskiej Normana Leto Ludzie, którzy ciągle czegoś ode mnie chcą / People That Always Want Something from Me, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2016 (redakcja oraz autorstwo jednego z rozdziałów – Malarstwo w czasach niepokoju).

 

Wybrane projekty kuratorskie (lata 2017-2018):

- kurator wystawy indywidualnej Agaty Ingarden Skunk Hour, Gastatelier Leo XIII, Tilburg 2018;

- współkurator (z Luay’em Al Derazi, Jagną Lewandowską, Sun A Moon, Ong Jo-Lene, Miriam Wistreich) projektu Brace for Impact; uczestniczący artyści: Mehraneh Atashi, Samson Young, Agnieszka Polska, Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme, echo+seashell, Cilia Erens, Jacob Kirkegaard, Sidsel Christensen, Qingmei Yao, Thomas Swinkels; różne lokalizacje (De Appel, Stedelijk Museum, De School, lotnisko Schiphol), Amsterdam 2018;

- kurator wystawy indywidualnej Ellen Vårtun Brittle Nights, Room 2.07, Amsterdam 2018

- kurator wystawy indywidualnej Agaty Biskup Znaleźliśmy się w poświecie, Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 2017

- współkurator (z Tomkiem Baranem) wystawy indywidualnej Aleksandry Korzelskiej Elleipsis, Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 2017

- kurator wystawy indywidualnej Xaverego Deskur-Wolskiego, Indiański Epimeteusz, Księgarnia | Wystawa / Fundacja Razem Pamoja, Kraków 2017

- kurator wystawy indywidualnej Jana Moszumańskiego Welcome to Last Chance, Elementarz dla mieszkańców miast, Kraków 2017