Dorota Paciorek

Dziennikarka, doktorantka Wydziału Polonistyki UJ.  Aktualnie przygotowuje pracę doktorską pt. Obrazy HAREMU w dziennikach i listach Polek podróżujących po Bliskim i Dalekim Wschodzie. Bierze udział w projekcie badawczym Kulturowe i literackie kontakty polsko - żydowskie. Historia i współczesność, subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program Mistrz).

Konferencje i publikacje naukowe:

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bóg Wschodu i Zachodu. Perspektywa antropologiczna", temat referatu: "Ukrzyżowanie Manngha - ikona popkultury czy raczej ikony herezja", opublikowany w tomie pokonferencyjnym: Gwarny Małgorzata, Perkowska Iwona, Bóg Wschodu i Zachodu, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012.

IV Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów", temat referatu "Szlak chasydzki pielgrzymki Żydów do Polski"

I Ogólnopolska Interdysplinarna Konferencja „Turystyka w kulturze - kultura w turystyce", temat referatu: Syndrom haremu – terytorium zakazane czy atrakcja turystyczna; autentyczność reprezentacji, kolonializm i emancypacja w relacjach polskich podróżniczek na Wschód na przełomie XIX i XX wieku"