Dr hab. Jakub Momro

Jakub Momro (1979), filozof, literaturoznawca, eseista i tłumacz (m.in. J. Derrida, P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, J. Kristeva, R. Barthes, P. Szendy). Opublikował monografię o Samuelu Becketcie, Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność (Universitas, 2010, seria „Horyzonty Nowoczesności”. Zmienione wydanie angielskie: Literature of Consciousness. Samuel Beckett – Subject – Negativity, Peter Lang 2015) oraz studium Widmontologie nowoczesności. Genezy (IBL PAN, 2014, seria „Nowa Humanistyka”). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Teksty Drugie” oraz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Nowa Humanistyka”. Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, laureat konkursu NCN FUGA (staż w IBL PAN), kilkukrotny stypendysta FNP, programu MIRA (Université Stendhal, Grenoble). Laureat nagrody naukowej tygodnika „Polityka” oraz nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie”. W 2018 roku ukaże się jego książka, Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne (WUJ, seria „Hermeneia”). Obecnie pracuje nad dwoma projektami: pierwszy dotyczy politycznego i epistemologicznego wymiaru wyobraźni w nowoczesności i współczesności, drugi – zatytułowany Przeciw pamięci – stanowi próbę ujęcia historii naturalnej radykalnej nowoczesności.

email: jakub.momro@uj.edu.pl