dr Joanna Szewczyk

 asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, prowadzi zajęcia „Literatura w perspektywie antropologii kultury”, „Problemy kultury współczesnej”, „Histerie, melancholie, transgresje. Reprezentacje kobiecego szaleństwa w literaturze i sztuce”. Zajmuje się antropologią literatury, teoriami feministycznymi, XX-wieczną powieścią historyczną, historią kobiet, literaturą XX i XXI wieku. Laureatka programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, autorka książki Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego (2017). Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim”, „Wielogłosie”, „Autobiografii”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”.

Publikacje:

Monografie:

Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 471.

Artykuły w czasopismach, publikacjach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych:

 1. Lityczna La-lita. O figurze losu Zuzanny Ginczanki, [w:] jak burgund pod światło… szkice o Zuzannie  Ginczance, red. K. Koprowska, S. Papier, R. Sendyka, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 45 – 52.
 2. Między słowem a ciałem. O somatekstualności „Dzienników z lat osiemdziesiątych” Teodora Parnickiego, „Autobiografia. Literatura, kultura, media” 2015, nr 1 (4), s. 169 – 182. Nieczytelność sygnatury. O pisaniu jak(o) kobieta w literaturze polskiej, „Women Online Writing Journal. Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discources in Polish Academia”, Issue No. 3, September 2014, s. 153 – 179.
 3. Między smutkiem a nadzieją. O powieściopisarstwie Joanny Bator, „Nowa Dekada Krakowska” 2013, nr 6, s. 82 – 90.
 4. Kobiece,  tożsamościowe, tekstowe. Wynaturzenia w prozie Joanny Bator, [w:] Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 60 – 67.
 5.  W sieci historii i fikcji. O pisaniu kobiecej tożsamości w powieści Teodora Parnickiego „Słowo i ciało”, [w:] Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności. red. J. Klausa-Wartacz i A. Cieślak, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012, seria Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, t. 64, s. 53 – 67.
 6.  Kultura i (mikro)historia. Ciało i tekst. O zasadzie zbliżenia w powieści Teodora Parnickiego Koniec „Zgody Narodów” [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 95 – 102.
 7.  Porcelanki [w:] Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. III, pod red. E. Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2011, s. 39–55.
 8.  Mitobiografia faustyczna jako wtajemniczenie. Narracje inicjacyjne w prozie Hermanna Hessego i Andrzeja Kuśniewicza [w:] Tajemnica w tekstach kultury, s. Wyobraźnia i teksty t. 6, red. A. Borkowski et al.., Stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011, seria Wyobraźnia i Teksty t. 6, s. 201–219.
 9.  Lustro wody, oko bogini. O znaczeniu odbicia dla kreacji mitu tanatycznego w „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza [w:] Lustro. Literatura – kultura – język, red. I. Fijałkowska-Janiak et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 74 – 81. Herstorie podszyte mitem. O strategiach narracyjnych w prozie Joanny Bator, „Ruch Literacki” 2010,  nr 6, s. 573–587.
 10.  Czas i przestrzeń jako figury wyobraźni tanatycznej w poezji Haliny Poświatowskiej [w:] Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i I. Misiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 177 – 190.

Eseje recenzyjne:

 1. Trzecie ciało Ofelii [recenzja]: Katarzyna Czeczot, Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, Warszawa 2016, „Ruch Literacki” 2018, nr 3.
 2. Antropologia i herstoria  [recenzja:] G. Kubica, Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Kraków 2015, „Ruch Literacki” 2017, nr 2, s. 224 – 229.
 3. Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej, Gdańsk 2010, „Ruch Literacki”, 2010 nr 4-5, s. 475 – 478.
 4. Narracje po końcu (Wielkich) Narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2007, „Ruch Literacki” 2009, nr 4/5, s. 546 – 549.