Emilia Padoł

(1985) – absolwentka komparatystyki na Wydziale Polonistyki UJ, zdobywczyni I nagrody w Konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender, organizowanym przez IBL PAN oraz Podyplomowe Gender Studies im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Sztuka nacinania tekstu. Pisarstwo Marka Bieńczyka wobec myśli Waltera Benjamina i Rolanda Barthes'a. Jest członkinią zespołu grantowego „Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność", kierowanego przez prof. Eugenię Prokop-Janiec. Publikowała w „Ruchu Literackim". Na co dzień, jako dziennikarka, współpracuje z ogólnopolskimi mediami.