Izabela Suchojad

Doktorantka w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Absolwentka wiedzy o kulturze oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przewodniczka po Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat strategii pamięci w dziedzictwie kulturowym nowoczesnego Krakowa.

Zainteresowania naukowe

Kultura Krakowa, Kraków w literaturze i w filmie, studia miejskie, związki pamięci i przestrzeni, pogranicze polsko-żydowskie.

Prowadzone zajęcia

Analiza tekstu kultury: film, Współczesne życie literackie i instytucje kultury, Kultura w Krakowie: XX wiek.

Stypendia

Udział w projekcie badawczym „Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność", 2011­–2013 (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej).­­­­

Studia na Middlesex University w Londynie, luty–czerwiec 2007.

Wybrane publikacje

Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej, Kraków 2010.

Szlak „Listy Schindlera". Turystyka filmowa w Krakowie, w: Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność, red. E. Prokop-Janiec, Kraków 2014 (w druku).

N. Cohen, Zapominanie języka. Jidysz i polszczyzna wśród młodzieży żydowskiej w międzywojennej Polsce, tłum. I. Suchojad, w: Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. E. Prokop-Janiec. Współpraca redakcyjna M. Tuszewicki, Kraków 2014 (w druku).

Szlak literatury żydowskiej, Readingmalopolska.pl: http://www.readingmalopolska.pl/pl/trails,17.html

Bieguny pisania o Zagładzie w filmie, „Ekrany" 2012, nr 6.

Filmowe wyzwania roku, „Kino" 2007, nr 1.

O dwóch aspektach przestrzeni w filmie Giuseppe Tornatore „Malena", „Splot" 2007, nr 1.

Tadeusz Konwicki – pisarz scenarzystą, scenarzysta pisarzem, „Bez Porównania" 2006, nr 4 (jako Izabela Chlasta).