Kamila Solon

Absolwentka Wiedzy o Kulturze w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Publikowała m.in. w Ruchu Literackim, Barbarzyńcy, Jednak książki, tomie Trauma, pamięć, wyobraźnia (Kraków 2011). Brała udział w wielu konferencjach naukowych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego dr hab. E. Prokop-Janiec prof. UJ. Pracuje nad rozprawą doktorską zatytułowaną „Nie tylko Arkadie. Obrazy prowincji w polskiej literaturze najnowszej".