Katarzyna Jakubowiak

Doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem prof. Anny Łebkowskiej przygotowuje pracę doktorską z zakresu animal studies, skupiając się na analizie zjawiska narracji zwierzęcych w najnowszej literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem próby przedstawienia odmiennej zmysłowości cechującej projektowaną perspektywę nieantropocentryczną. Miłośniczka i badaczka twórczości Themersonów.