Katarzyna Kurowska

absolwentka Tekstów Kultury oraz specjalności krytycznoliterackiej na filologii polskiej na tym samym wydziale. Redaktorka „Zeszytów Naukowych TD UJ” w Serii Nauk Humanistycznych, współpracuje stale z „Ińskie Point” oraz wortalem Granice.pl. Publikuje też „Projektorze” i „Fabulariach”.

 

Rozprawę doktorską planuje poświęcić food films, która łączy zainteresowania antropologią jedzenia i zmysłów oraz gastrofizyką. Ponadto zajmuje się grami planszowym, którym poświęciła dwie prace dyplomowe. Interesuje się także współczesnymi reinterpretacjami zjawisk epoki PRL-u, komiksem kobiecym i literaturą najnowszą.

 

W 2016 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.