dr Maria Kobielska

Adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, gdzie pracuje od 2015 roku. Współzałożycielka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ. Naukowo zajmuje się badaniem najnowszej literatury i kultury polskiej w kontekście pamięci, przeszłości i polityki.

W 2017 roku została laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Uczestniczka zespołów grantowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i programu Horyzont 2020, członkini Memory Studies Association i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Prowadzi zajęcia z kultury polskiej XXI wieku i poetyki z elementami teorii literatury, a także seminarium licencjackie dla studentów filologii polskiej.

Absolwentka filologii polskiej, filozofii  i kulturoznawstwa, wielokrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i MNiSW, doktorat obroniła w 2014 roku.

Ważniejsze publikacje:

Książki:

Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny, IBL PAN, Warszawa 2016.

Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.

Artykuły:

„Ja tutaj piszę o sobie”. Uwikłania pamięciolożki, „Teksty Drugie” 2017 nr 1, s. 393-404.

Urządzenia do pamiętania, „Studia Kulturoznawcze” 2017 nr 1 (11), s. 55-68.

Zawęźlenia. Historia, pamięć, literatura, „Nowa Dekada Krakowska” 2017 nr 1-2 (29-30), s. 12-18.

Polska właśnie? Artystyczno-humanistyczne laboratorium polskości, [w:] Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne, red. D. Rott, Stopka, Łomża 2017, s. 209-223.

Polska pamięć autoafirmacyjna, „Teksty Drugie” 2016 nr 6, s. 358-374.

Muzea do pamiętania, „Herito” 2016 nr 25, s. 178-193 [wraz z wersją angielską: Museums for Remembering, przeł. J. Taylor-Kucia].

Endless Aftershock. The Katyn massacre in contemporary Polish culture, in: Traumatic Memories of the Second World War and After, ed. J. Crouthamel, P. Leese, Palgrave Macmillan Press, 2016, p. 197-219.

Eksperymentalna literatura antropologiczna. Jacek Dukaj i jego tekst-laboratorium, [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, IBL PAN, Warszawa 2016 s. 227-236.

Die „Verstoßenen Soldaten“. Embleme eines Erinnerungsbooms, in: Zeitgeschichte-online, Juli 2016, URL:http://zeitgeschichte-online.de/thema/die-verstossenen-soldaten, przeł. M. Albers.

Czy powstanie może być śląskie? Śląski boom muzealny a polska kultura pamięci, [w:] „Didaskalia”, 127-128/2015, s. 102-109.

Muzeum Powstania Warszawskiego: polityka pamięci i powstańcze afekty, [w:] Pamięć i afekty, red. R. Nycz, R. Sendyka, IBL PAN, Warszawa 2014, s. 323-341.

Patterns and Politics. Cultural Memory in Poland after 1989 [w:] Култура/Culture 5/2014, p. 31-40, ISSN 1857-7717 [355.01(438),,1989].

Zderzenie, klincz, impas. Narracje o stanie wojennym w polskiej pamięci kulturowej [w:] „Didaskalia”, 121-122/2014, s. 48-56.

Nowa zabawka literaturoznawcy. Do czego jest nam potrzebna pamięć kulturowa, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 49-59.

Co mówi powstanka? Emancypacja i zależność w najnowszych kobiecych narracjach o powstaniu warszawskim, [w:] Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Universitas, Kraków 2013, s. 171-189.

Czytanie Nory. AppendixOd pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2013, s. 189-205.

O konieczności powstania warszawskiego. „Kinderszenen” i „Widma”, „Pamiętnik Literacki” 2013 z. 4, s. 89-113.

Pamięć kulturowa jako konstrukcjaAdaptacje i przetworzenia „Wrońca” Jacka Dukaja, [w:] Opowiedzieć PRL, red. K. Chmielewska i G. Wołowiec, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2011, s. 234-247.

 „Dlaczego dzieci muszą żyć między Tajemnicami, Strachami i potworami?” Pamięć o stanie wojennym we „Wrońcu” Jacka Dukaja, [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska i J. Wróbel, WUJ, Kraków 2011, s. 83-98.

„Stan wojenny trzeba zrobić” (Jacek Dukaj). Literatura jako przestrzeń polityk pamięci, [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011, s. 421-436.

Pamięć zbiorowa w centrum nowoczesności. Ujęcie Jeffreya K. Olicka, [w:] „Teksty Drugie”, 2010 nr 6, s. 179-194.

„Złamane pióro eksliterata”? O „Szkicach” Juliana Kaliszewskiego, [w:] „Teksty Drugie”, 2008 nr 6, s. 170-185.