O kierunku

Kulturoznawstwo: teksty kultury to kierunek nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierunek oparty jest na innowacyjnej formule, która otwiera możliwości indywidualizacji studiów. Studenci obok kanonu kulturoznawczego wybierają spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne, zgodne z ich zainteresowaniami.

Program studiów ma charakter otwarty, szybko  reaguje na zmiany w kulturze współczesnej. Rozwija umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych tekstów kultury (film, fotografia, literatura, teatr, taniec, sztuka, muzyka, komiks, gry, media społecznościowe), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością. 

Studia kładą nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych związanych z szeroko rozumianymi tekstami kultury - od ich tworzenia, redagowania i wydawania do przekładu. Dlatego w programie przewidziano liczne warsztaty: 

 - projektowanie nowych mediów

- animacja kultury

- zarządzanie w kulturze

- organizacja projektów kulturalnych

- creative writing

- redakcyjne

 - krytyczne

- translatologiczne

- retoryczno-komunikacyjne

- programowania

Najnowsze wiadomości – szukaj nas na Facebooku>>