Program studiów, bloki

Bloki

I stopień

Popkultura (m in. fantastyka, kryminał i horror, komiksy, seriale)

Analiza tekstu kultury (teatr, taniec, muzyka popularna, kultura kulinarna – food studies)

Gender (teorie feministyczne i genderowe, men's studies, queer, autobiografie kobiet)

Kultura 2.0 (gry komputerowe, podstawy programowania,  media społecznościowe, transmedialne narracje)

Geopoetyka (kultura miasta, mit Nowego Jorku, antropologia mobilności, pamięć w Nowej Hucie)

Teatr i dramat (teatr XX wieku i współczesny, antropologia teatru)

Intermedialność (intermedialne estetyki awangardowe, badania komparatystyczne, literatura a muzyka, tekst a obraz)

Historia literatury (powieść jako tekst kultury, literatura i nowe media, pokolenia literackie)

Pogranicza (przestrzenie pogranicza, polityka pamięci i przemysł dziedzictwa)

Retoryka i komunikacja w kulturze (narzędzia i mechanizmy retoryki, kody kultury, język nowych mediów, warsztaty argumentacyjne)

II stopień

Kultura eksperymentu (kobiece transgresje w kulturze, awangardy w Krakowie, eksperymenty teatralne i filmowe)

Krytyczna teoria kultury (posthumanistyka, ciało a władza dyskursów, szkoła frankfurcka, socjologia krytyczna)

Wizualność (filozofia obrazu, rysunek, karykatura i komiks, wizualność i widowiskowość ciała)

Kultura Europy Środkowej (awangarda i neoawangarda Europy Środkowej, kino środkowoeuropejskie, kultury pamięci, narracje podróżnicze po Europie Środkowej)

Popkultura i tożsamość (tożsamości fanowskie, rockowe projekty kultury, narodowość i popkosmopolityzm, life-style, konsumpcja i polityki smaku)

Bloki >>