Konrad Sierzputowski

Kulturoznawca i muzykoznawca, doktorant prof. dr hab. Anny Łebkowskiej. Jego praca doktorska „Ciała do słuchania. Somatoestetyka wydarzeń muzycznych” dotyczyć ma zjawiska krytycznego ucieleśnienia i doświadczenia somatycznego we współczesnej muzyce popularnej. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej konferencji poświęconej muzyce popularnej „MUTE”. W 2017 roku prowadził badania na Columbia University Department of Music jako Visting PhD Scholar. Autor książki Słuchając hologramu. Cielesność wirtualnych zespołów animowanych (Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2018). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii muzyki, teorii fikcji, problematyki filmu animowanego oraz somatoestetyki.

 

Wybrane publikacje:

 

  • Apaszem Stasiek był w krąg znały go ulice...”Warszawska ballada podwórzowa jako transgresywny i alternatywny sposób doświadczania międzywojennej nowoczesności [w:] Kultura Popularna Online [Rok 2016, Nr 46, Tom 4]
  • Perski Kryzys. Muzyka jako uniwersalna i/lub wernakularna figura protestu [w:] Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance, red. J. Osinski, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2016
  • Wizerunki, podmioty fraktalne, ciała spektakularne. Fenomen ciała artysty muzycznego [w:] MUTE: Muzyka/Uniwersytet/Technologia/Emocje. Studia nad muzyka popularna, red. A. Juszczyk, K. Sierzputowski, S. Papier, N. Giemza, Krakow 2017
  • Audio-soma-wizualność. Ciało w relacji z obiektem wizualnym, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, Numer 1 (31) .