Łukasz Wróblewski

Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2016/2017. Zajmuje się badaniem tekstów kultury w perspektywie afektywnej i antropologiczno kulturowej. Jest autorem książki Masłowska: opowieść o wstręcie (2016) i współredaktorem monografii Rozkosz w kulturze (2016) oraz W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury (2016). Publikował między innymi w „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Stanie Rzeczy”, „Masce” oraz monografiach naukowych.

 

Wybrane publikacje:

 1. Masłowska: opowieść o wstręcie, Nomos, Kraków 2016.
 2. Rozrachunki ze wstrętem w „Trocinach” Krzysztofa Vargi. Od wstrętu do inwencyjnego poznania, „Teksty Drugie” 2016, nr 4.
 3. W lustrze Facebooka. O zaniku prywatności i potrzebie upublicznienia w „The Social Network” Davida Finchera [w:] Prywatność w sieci – dobro osobiste czy społeczne, red. M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2016.
 4. Wstręt moralny w filmie „W imieniu diabła” Barbary Sass [w:] A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska, WN Katedra, Gdańsk 2016.
 5. Powtarzalność nudy w opowiadaniu „Koniec” Jerzego Andrzejewskiego, „Stan Rzeczy” 2016, nr 11.
 6. W poszukiwaniu prawdy (o) miłości w „Pamiętniku miłości” Kazimierza Wierzyńskiego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2016, nr specjalny 7, red. A. Kasperek, J. Wróbel.
 7. Od głodu rozkoszy do anatomii uległości w „Gorzkich godach” Romana Polańskiego [w:] Rozkosz w kulturze, red. Ł. Wróblewski, A. Giza, WUJ, Kraków 2016.
 8. Wróblewski Ł., Badysiak P., Pamięć dotyku. Od awersji do empatii w filmie „Przez dotyk” Magdaleny Łazarkiewicz, [w:] W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. A. Łebkowska, Ł. Wróblewski, P. Badysiak, Nomos, Kraków 2016.
 9. Wróblewski Ł., Afekt jako instrument, afekt jako cel — o ewolucji afektów w "Trzech opowieściach” Jerzego Andrzejewskiego, [w:] Jerzy Andrzejewski czytany na nowo, red. A. Kasperek, J. Wróbel, WUJ, Kraków 2015.
 10. Od wykluczonej namiętności do namiętności wykluczania w opowiadaniu „Niby gaj” Jerzego Andrzejewskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1.
 11. Silny, kobiety i wstręt, czyli Masłowskiej opowieść o wstręcie, "Teksty Drugie" 2015, nr 3.
 12. Od dyktatu zegara do logiki (anty)afektu w „Wyścigu z czasem” Andrew Niccola, [w:] W rytmie zegara... Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Zbigniew Chojnowski, B. Kurządkowska, A. Rzymska, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015.
 13. Podmiotowość i pamięć wobec mediów i rzeczy w późnej twórczości Alexa Grossa, [w:] Mądrość w mediach: od bezmyślności do przemądrzałości, red. M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2014.
 14. O polemice z cywilizacją konsumpcyjną w twórczości Marka Kaleva Kostabiego, "Maska" 2013, nr 13.