Małgorzata Kafel

Ukończyła z wyróżnieniem komparatystykę literacką na Wydziale Polonistyki UJ, studium przekładu literackiego w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Bada rolę kategorii nastroju w analizie oraz przekładzie dzieła literackiego. Interesuje się zagadnieniami z obszaru korespondencji sztuk, geopoetyki (w szczególności literackimi reprezentacjami miasta), a także relacji człowieka z przyrodą oraz wytworami cywilizacji. Przygotowuje pod kierunkiem prof. Magdaleny Popiel rozprawę doktorską poświęconą kategorii nastroju w komparatystycznych badaniach literaturoznawczych na przykładzie XX- i XXI-wiecznych narracji o mieście.

Autorka ponad dwudziestu przekładów literatury popularnej – głównie młodzieżowej, fabularyzowanych biografii, powieści historycznych i obyczajowych. W 2018 roku laureatka III edycji konkursu „Tłumacze Świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Od 2018 roku członkini zarządu oddziału południowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Publikacje:

  • Jazz jako model twórczości literackiej. „Jazzowa teoria literatury” Julio Cortazara (Gra w klasy), „Przestrzenie teorii”, nr 29/2018.
  • Polska jako źle przetłumaczona Ameryka, nagrodzona recenzja przekładu książki nominowanej w 9. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki  (recenzowana pozycja – Arlie Russell Hochschild, Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy, tłum. Hanna Pustuła). Plik recenzji do pobrania (dostęp z dn. 2019-09-10).

Udział w konferencjach naukowych:

  • Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka Obraz miasta – Miasto w obrazach, Białystok, 31.05.2019 r. Tytuł wystąpienia: Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm i Stimmung w Manhattan Transfer Johna Dos Passosa.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa 12. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe Wcielenia przekładu, Kraków, 7-9.05.2018. Tytuł wystąpienia: Emocjonalne BHP tłumacza.