Marlena Nikody

kulturoznawczyni, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem współczesnych interwencji i praktyk kulturowych wobec dyktatur politycznych.

Angażuje się w działalność naukową wykraczającą poza mury uniwersyteckie – brała udział w projektach wystawienniczych dotyczących pamięci, sprawiedliwości społecznej i badań nad trudnym dziedzictwem (realizowanych między innymi z Kolektywem Kuratorskim).

Pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Kuratorka wystawy Dany Arieli Polski fantom (więcej informacji na temat wystawy: https://www.mocak.pl/polski-fantom).