Marta Błaszkowska

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

literatura fantastyczna; literatura polska XX i XXI wieku; teoria i antropologia literatury; psychoanaliza w badaniach literackich;  kultura popularna.

Tematyka planowanej rozprawy doktorskiej:

polska literatura fantastyczna w perspektywie triady pojęciowej Symboliczne – Wyobrażeniowe – Realne w oparciu o koncepcję Jacques'a Lacana.

Publikacje:

·         Teatr lata w Mieście Lodu i gigantyczny księżycowy kompostownik. Obrazy ogrodów w Lodzie Jacka Dukaja i Klubie Księżycowego Ogrodnictwa Molly Brown, „MASKA" 2013, nr 19.

·         Nie tylko „rzewne klocki". Zabawki, zabawy, gry i inne atrybuty dziecięcości w twórczości pokolenia wojennego [w:] Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata. Monografia, Kraków 2013.

·         Z nieżywego w żywe [w:] Przerażające czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata. Monografia, Kraków 2013.

·         Wampiryzm – choroba – metafora. Wampir jako chory i wampir w porównaniu z chorym w literaturze i kulturze, „MASKA" 2012,  nr 13.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

·         organizacja (w latach 2011 – 2013) pięciu ogólnopolskich konferencji naukowych;

·         pełnienie funkcji redaktora naczelnego (w roku akademickim 2012/2013), a następnie zastępcy redaktora naczelnego (od 2013 r.) czasopisma naukowego „MASKA".

·         współpraca redakcyjna z czasopismem naukowym Estetyka i krytyka;

·         od roku akademickiego 2012/2013 członkostwo w zarządzie Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.