Michał Sowiński

Absolwent filologii polskiej (specjalności antropologiczno-kulturowej). Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o związkach literatury i ekonomii. Kierownik grantu „Ekonomia i literatura. Związki między logiką ekonomii a literacką mimesis" przyznanego przez NCN.  Redaktor w wydawnictwie Ha!art. Dyrektor programowy Festiwalu im. Jana Błońskiego.

Najważniejsze publikacje:

  • M. Sowiński, Strategie reprezentacji rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli, (e-book), 2013.
  • M. Sowiński, Pozytywność obrazów (O Pozytywach Zbigniewa Libery), [w:] Re-miks. Teorie i praktyki, red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onaka, Kraków 2011.
  • M. Sowiński, K. Trzeciak, Szkicownik z Auschwitz, „Dwutygodnik" nr 80/2012.
  • M. Sowiński, Nic, która patrzy, „Ruch Literacki" nr 2/2012.
  • M. Sowiński, K. Trzeciak, Nieznośna symetria [w:] Literatura i kino. Polska po 1989, red. P. Marecki, A. Pilarska, K. Puto, Kraków 2013.
  • M. Sowiński, K. Trzeciak, „Więcej życia". Agaty Bielik-Robson projekt mesjańskiego witalizmu, „Wielogłos" nr 4/2012.