Natalia Giemza

absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UJ, obecnie doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na WPUJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o roboczym tytule "Album fotograficzny jako wizualny dyskurs pisarza" pod kierunkiem dr hab. Romy Sendyki, gdzie bada albumy fotograficzne pisarzy pod kątem narracyjności, co jest  kontynuacją poprzednich badań, których wynikiem była praca magisterska rozczytująca recepcję Virginii Woolf w Polsce zatytułowana "Jak czytać Virginię Woolf?", napisana pod kierunkiem dr hab. Doroty Kozickiej. Jest członkinią Kolektywu Kuratorskiego, działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci na WPUJ, który zajmuje się wystawianiem teorii z zakresu szeroko pojętej humanistyki w postaci sztuki, czego celem jest zderzenie dyskursu naukowego z polem realnego oddziaływania. Jest współtwórczynią ogólnopolskiej konferencji MUTE, poświęconej badaniom nad muzyką popularną oraz nauczycielką języka polskiego w liceum. 

Główne zainteresowania badawcze to wizualność, biograficzność, muzyka popularna, feminizm, edukacja, praca z dziedzictwem.