Olga Danek

Doktorantka Wydziału Polonistyki UJ.  Jej główny obszar badawczy to problematyka żydowska w literaturze i kulturze po II wojnie światowej, kwestie tożsamości żydowskiej oraz temat Holokaustu i Marca ‘68.

Bierze udział w projekcie badawczym Kulturowe i literackie kontakty polsko - żydowskie. Historia i współczesność, subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program Mistrz).

Aktualnie przygotowuje pracę doktorską pt. Obraz Holokaustu i nazizmu w kulturze popularnej.

W tej pracy badane będą te zjawiska czy teksty kultury, o których nikt wcześniej nie pisał szerzej w kontekście II wojny światowej. Materiał badawczy będzie pochodził zarówno z polskiej, jak i zagranicznej kultury popularnej. Dzięki temu możliwe będzie zobaczenie dokładnych zmian zachodzących w podchodzeniu do pokazywania Holokaustu i nazizmu w danych tekstach kultury, ale również uwidocznienie, jakich tematów nie podejmuje oraz w jakich obszarach polskiej kultury popularnej motyw Zagłady nie występuje.

Brała udział w następujących konferencjach:

- IV Warszawskiej Konferencji Młodych Naukowców Judaistów zorganizowanej przez Sekcję Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego.

- konferencji Autobiografia zorganizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ we współpracy z Sekcją „Grupą Dyskusyjną" Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ oraz Dyskusyjnym Klubem Filmoznawców UJ.

- konferencji Pęknięcia – granice - przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI w. zorganizowanej przez Wydział Polonistyki UJ.

- konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, która zaadresowana była dla edukatorów. Organizatorami konferencji były: MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży oraz Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz – Birkenau.

 

Publikacje:

Trzecie oko" Wilhelma Dichtera, w: „Cwiszn" 4/2010

Amalia (Małka) Wasserberger. Filantropka z Podgórza, w: Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. IV, red. Ewa Furgał, Kraków 2012

Problem tożsamości w pokoleniu Marca, w: Pęknięcia – granice – przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku, red. Józef Wróbel, Kraków 2013