Paweł Jasnowski

rocznik 1987, judaista, literaturoznawca, krytyk i eseista, doktorant Instytutu Judaistyki UJ oraz Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Zajmuje się tożsamością żydowską w nowoczesności, przymusami narracyjnymi oraz związkami późnego kapitalizmu i depresji. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Historycznym”, „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Studia Religiologica”, „Znaku”, „Scripta Judaica Cracoviensia”, „Akcencie”, „Res Publice Nowej” „Twórczości”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Midraszu”, „FA-arcie”, „eleWatorze”, „Tygodniku Powszechnym” i „Polityce”.