Program

Wśród najważniejszych przedmiotów akademickich znajdują się:

  • Introduction to Translation Studies
  • Polska literatura nowoczesna XX i XXI wieku
  • Stylistyka praktyczna i kultura języka
  • Warsztaty i projekty przekładowe
  • Doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2

Oferujemy także specjalistyczne opcje przekładoznawcze oraz możliwość udziału w zajęciach wybranych z szerokiej oferty Wydziału Polonistyki, m. in. antropologicznych, kulturoznawczych, edytorskich, komparatystycznych i perfomatycznych.

W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych i realizują zespołowy lub indywidualny projekt przekładowy. W ramach seminarium magisterskiego przewidujemy możliwość zaangażowania studentów w prowadzone w jednostce badania naukowe.

Całość programu obejmuje 120 punktów, po 60 rocznie.

Punkty za przedmioty do wyboru: min. 39 rocznie.

Minimum 20 punktów ECTS w skali roku realizowanych jest na Wydziale Filologicznym UJ. Studenci podejmują tam zajęcia doskonalące znajomość języka obcego (120 godzin w skali roku) oraz kursy dotyczące literatury i kultury wybranego obszaru językowego.

Wiecej >>