Sebastian Brejnak

ur. 1994 w Ostrowi Mazowieckiej) – absolwent antropologii kulturowej,    student filologii niemieckiej i angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant kulturoznawstwa Wydziału Polonistyki UJ. W 2016 roku laureat XXI edycji konkursu Wydziału Polonistyki UJ na najlepszą pracę roczną oraz XI edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Połów”; wyróżniony w XIII edycji konkursu poetyckiego im. Jacka Bierezina. Autor tomiku poezji Kodeina (Biuro Literackie 2017); wokalista, autor muzyki oraz tekstów (Bluebird, Apple Fields), chórzysta i solista (Krakowski Chór Akademicki, Camerata Jagellonica).

Jego zainteresowania oscylują wokół literatury oraz sztuki modernistycznej, kina postmodernistycznego, myśli filozoficznej dwudziestego wieku oraz krytyki afektywnej. Publikował, m.in. w „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Kontekstach Kultury”, „Mediach - Kulturze - Komunikacji Społecznej”, „Kontencie”. „biBLiotece” „Grupie MULTImedia”.

Do tej pory zajmował się opracowywaniem koncepcji niepokoju jako doświadczenia konstytutywnego dla nowoczesności oraz modernizmu europejskiego. W pracy doktorskiej, prowadzonej pod kierunkiem profesora Ryszarda Nycza, koncentruje się na stworzeniu siatki pojęć, zjawisk, syndromów, problemów - dotyczących dyskursu tak socjologicznego, politologicznego, jak filozoficznego, literackiego oraz antropologiczno-kulturowego - związanych z zagadnieniem „kultury” głodu traktowanej jako jeden z istotnych komponentów myślenia nowoczesnego.