Sebastian Porzuczek

Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda Nycza przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą analizie obojętności, pasywności i znieczulenia w różnych przestrzeniach doświadczenia nowoczesnego: w literaturze, malarstwie, filmie oraz filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii estetycznych i biopolitycznych). Jego zainteresowania oscylują wokół teorii i filozofii literatury, ponowoczesności, badań nad afektami oraz problematyki bólu w kulturze.

Wybrane publikacje:

  • (Nie)chronologie choroby. Punktowa obecność obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego, „Teksty Drugie” 2018, nr 1.

  • l i gniew – afektywne ekspresje Straucha w Mrozie Thomasa Bernharda, „Fragile” 2017, nr 2 (36).

    Ekonomiczne peregrynacje literatury (rec. J. M. Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2016, ss. 250), „Konteksty Kultury” 2016, nr 4.

  • Dociekania czułego krytyka (rec. A. Gleń, Czułość. Studia i eseje o literaturze najnowszej, Biblioteka Krytyki / Biblioteka „Toposu”, t. 108, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, ss. 176), „Konteksty Kultury” 2016, nr 1.