O specjalności

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych prowadzi

SPECJALNOŚĆ Antropologiczno-Kulturową w ramach studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

SPECJALNOŚĆ ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA  proponuje rozpatrywanie zagadnień literatury i języka w powiązaniu z całością kultury.

Studia na SPECJALNOŚCI ANTROPOLOGICZO-KULTUROWEJ zapewniają:

Szersze perspektywy – oprócz podstawowych przedmiotów polonistycznych (historia literatury polskiej i powszechnej, gramatyka opisowa i historyczna, poetyka i teoria literatury) program studiów obejmuje zespół przedmiotów kulturoznawczych pogrupowanych w bloki:

•   Antropologia kultury(filozofia literatury, estetyka, podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze)

•   Kultura współczesna (literatura i sztuka a nowe media, interpretacja dzieła teatralnego, malarskiego, muzycznego i filmowego, literatura i kultura popularna, kultura polska XX wieku w kontekście europejskim)

•   Etnologia literatury(literatura pogranicza, folklor)

•   Komunikacja kulturowa (gry i rytuały komunikacyjne)

•   Organizacja i animacja kultury (zarządzanie instytucjami kulturalnymi, edukacja międzykulturowa)

Elastyczność – w związku z szerokim spektrum poruszanych w czasie studiów zagadnień, możesz w znacznym stopniu profilować swój tok nauki.

Różnorodność – podczas studiów poznasz wielu ludzi z pasją: fascynatów kultury popularnej i masowej, teorii i antropologii literatury a także zapalonych organizatorów i animatorów kultury.

Możliwość wyboru konkretnej specjalizacji:

  • Nauczycielskiej (blok pedagogiczny dający możliwość podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum)
  • Zarządzanie kulturą (kształcenie praktyczne do pracy w instytucjach kultury)    
  • Ciekawe praktyki– możliwość podjęcia stażu w najważniejszych instytucjach kultury.

Stypendia zagraniczne – w związku z nowoczesnym i otwartym profilem naszej specjalności studenci Wiedzy o Kulturze mają wiele możliwości poszerzenia swej wiedzy dzięki wyjazdom na stypendia Socrates/Ersamus, z których licznie korzystają

Rozwijanie zainteresowań – możliwość uczestniczenia w zebraniach pracowników Katedry, wykładach gościnnych, konferencjach, sesjach, dyskusjach.

Prężnie działające koło naukowe – szansa realizacji własnych projektów i pasji.