Przedmioty kierunkowe

Program naszych studiów jest na bieżąco tworzony w odniesieniu do najnowszych tendencji w badaniach literackich (np. studia kulturowe, studia gender, studia postkolonialne, antropologia literatury, studia nad pamięcią, miastem, obrazem, Zagładą). Klasyczna wiedza o literaturze zostaje wzbogacona o szereg nowych pytań i zagadnień.
Celem studiów są interdyscyplinarne poszukiwania w obrębie całej humanistyki, w których teoria literatury, filozofia, socjologia, medioznawstwo i antropologia współpracują w imię poznania rzeczywistości kulturowej, jej zróżnicowań i determinacji, oraz w imię zrozumienia człowieka w całej złożoności jego kulturowego i społecznego uwarunkowania.
Studia te jednak nie powielają formuły innych specjalności kulturoznawczych ze względu na mocne osadzenie w kanonie przedmiotów polonistycznych i wyrazistą orientację na literaturę i współczesne literaturoznawstwo, będące jedną z kluczowych dziedzin współczesnej humanistyki.