Adrianna Alksnin

absolwentka komparatystyki (UJ) i kultury współczesnej (UJ). Publikowała m.in. w „Bez Porównania" i „Ruchu Literackim". Redaktorka i recenzentka teatralna portalu kulturalnego E-Splot. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat egzystencjalnych chorób polskiego modernizmu.

1) „Z życia swego stworzyć bajkę!" Marzenie senne, wyobraźnia i choroba w powieści Ewy Szelburg-Zarembiny "Ta, której nie było", "Bez Porównania" 2013, nr 1-2, s. 65-77.

link: http://www.bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5993225/cb21c636-cf35-4874-b35f-16d449dc08cd

2) "Nogi Izoldy Morgan", czyli kobiety i tramwaje, "Ruch Literacki" 2013, nr 3, s. 323-330.

link: http://rl.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=855:no-iii-2013&catid=120:wydania&Itemid=237

3) "24 kochanków Perdity Loost", czyli seks w wielkim mieście, "Teksty Drugie" 2013, nr 6, s. x-x.