Polisemia - pismo internetowe

 

"Polisemia" (ISSN 2082-3053) to czasopismo naukowe antropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego, założone w 2010 roku przez studentów Koła Naukowego Studentów Wiedzy o Kulturze (obecnie Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury).

Pismo adresowane jest przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, do których kierowane jest także zaproszenie do współtworzenia czasopisma i publikowania na jego łamach.

Radę Naukową czasopisma tworzą:

prof. dr hab. Aleksander Fiut (Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku)

prof. dr Constantin Geambaşu (Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie)

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Katedra Krytyki Współczesnej)

prof. dr hab. Teresa Walas (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych)

dr Jerzy Franczak (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych)

dr Dorota Kozicka (Katedra Krytyki Współczesnej)

dr Jakub Momro (Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku)

Czasopismo jest od pierwszego numeru recenzowane przez pracowników naukowych posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora.

Nowe numery „Polisemii” są publikowane w sieci przeważnie trzy razy do roku. Każdy numer poświęcony jest innemu problemowi, a prace zebrane w poszczególnych wydaniach stanowią zarówno rozważania teoretycznoliterackie, jak i interpretacje konkretnych tekstów. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów - temat planowanego numeru znajduje się w dziale „Call for papers”.

REDAKCJA                

E-mail redakcji: redakcja@polisemia.com.pl

Redaktor naczelny

Łukasz Łoziński - lukasz.lozinski@polisemia.com.pl

Zastępczyni redaktora naczelnego

Aleksandra Grzemska - aleksandra.grzemska@polisemia.com.pl

Redaktorki

Joanna Barańska - joanna.baranska@polisemia.com.pl

Kamila Burchart - kamila.burchart@polisemia.com.pl

Ilona Klimek - ilona.klimek@polisemia.com.pl

Karolina Koprowska - karolina.koprowska@polisemia.com.pl

Emilia Leszczyńska - emilia.leszczynska@polisemia.com.pl

Katarzyna Pasternak - katarzyna.pasternak@polisemia.com.pl

Katarzyna Pawlicka - katarzyna.pawlicka@polisemia.com.pl

Katarzyna Prałat - katarzyna.pralat@polisemia.com.pl

Katarzyna Twardowska - katarzyna.twardowska@polisemia.com.pl

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/polisemia.uj

Pierwsza redakcja, która wydała numery od 1/2010 (1) do 1/2013 (10), pracowała w składzie: redaktor naczelna - Olga Szmidt, redaktorzy - Katarzyna Gil, Magdalena Kunz, Paweł Rams, Ryszard Wołosiuk.