Polisemia - pismo internetowe

"Polisemia" (ISSN 2082-3053) to czasopismo naukowe antropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego, założone w 2010 roku przez studentów Koła Naukowego Studentów Wiedzy o Kulturze (obecnie Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury).

Pismo adresowane jest przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, do których kierowane jest także zaproszenie do współtworzenia czasopisma i publikowania na jego łamach.

Radę Naukową czasopisma tworzą:

prof. dr hab. Aleksander Fiut (Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku WP UJ)

dr Jerzy Franczak (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

prof. dr Constantin Geambaşu (Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie)

dr hab. Dorota Kozicka (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

dr hab. Jakub Momro (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

Bożena Shallcross Ph.D. (Professor in Department of Slavic Languages & Literatures, University of Chicago)

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

prof. dr hab. Teresa Walas (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

Czasopismo jest od pierwszego numeru recenzowane przez pracowników naukowych posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora.

Nowe numery „Polisemii” są publikowane w sieci dwa razy do roku. Każdy numer poświęcony jest innemu problemowi, a prace zebrane w poszczególnych wydaniach stanowią zarówno rozważania teoretycznoliterackie, jak i interpretacje konkretnych tekstów. 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów – temat planowanego numeru znajduje się w dziale „Call for papers”.

REDAKCJA                

E-mail redakcji: redakcja@polisemia.com.pl

Redaktorka naczelna

Karolina Koprowska

(Wydział Polonistyki UJ)

karolina.koprowska@polisemia.com.pl

 

Redaktor gościnny

Łukasz Łoziński

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)

lukasz.lozinski@polisemia.com.pl

 

Redaktorki

Dominika Kardaś

(Wydział Polonistyki UJ)

dominika.kardas@polisemia.com.pl

Katarzyna Pasternak

(Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)

katarzyna.pasternak@polisemia.com.pl

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/polisemia.uj

Wcześniej redakcję współtworzyli: Katarzyna Pawlicka, Aleksandra Grzemska, Joanna Barańska, Emilia Leszczyńska, Kamila Burchart, Katarzyna Gil, Ilona Klimek, Michał Koza, Magdalena Kunz, Alicja Muller, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Paweł Rams, Olga Szmidt, Katarzyna Twardowska i Ryszard Wołosiuk.

 

Redaktorzy naczelni:

2010-2013 Olga Szmidt

2013-2016 Michał Koza

2016-2017 Łukasz Łoziński