Maciej Jakubowiak

Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Przygotowuje doktorat poświęcony związkom prawa autorskiego z literaturą nowoczesną, kieruje również grantem NCN poświęconym tym zagadnieniom. Interesuje się teoriami krytycznymi i filozofią literatury. Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału. Pochodzi z Żor.

Najważniejsze publikacje

  • Widma prawa, „FA-art", nr 4/2012.
  • Niebezpieczeństwa zbawienia (Adama Lipszyca Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina), „Wielogłos" nr 1/2013 [recenzja].
  • Spółka autorska T.P. Postaci metafikcyjne w dwóch powieściach Teodora Parnickiego, „Teksty Drugie" nr 3/2013, s. 204-226.
  • Ciało i zasady. Dramat baronostwa Witolda Gombrowicza, [w:] Ciało i duch w języku i kulturze, red. M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2012.
  • Potyczki na tonącym statku, z Henrykiem Markiewiczem, Ryszardem Nyczem i Marianem Stalą rozmawiają Maciej Jakubowiak i Michał Sowiński, „Znak" nr 1/2010. Przedruk fragmentów w: Henryk Markiewicz, Mowy i rozmowy, Kraków 2011.

 

Zajęcia dydaktyczne

  • „Antropologiczne problemy europejskiego modernizmu", semestr II 2011/2012 i 2012/2013.
  • „Warsztaty krytyczne", semestr I 2012/2013.
  • „Literatura światowa",2013/2014.